13k+ testi hip hop italiani.

odissea (napoletano)
La Famiglia

♥ 33588

(ShaOne)
l'ond' ngopp' a spond' fà à scumm
se sfum
è inutil' vuttà acqu' ngopp ò fuoc comm' a cum'
sole è oro argient' è lun'
e o vesuvio ngopp' a cost' fum'
e oò vient' port' zolf e arom'
ò golf' ispir o poem' e na siren'
protagonist' è st'odissea
m' rett' not' comm dot'
cù l'uocchij comm a nott
pell' comm latt'
mar' comm liett'
te cant' stù sunett' ch'tratt e nu ritratt fatt' a na dea
mè crer'r
partenope è chiù bell e vener'
è sì è bucij' bruciat'm
e nient' è chiù fertil' rà cener'
nun' mor' st'etnia e stù gen'
e chell' c' me scorr' rind' e ven'
sì pò me speng'
s'ammesc terr' e sang'
comm ò post' addò veng'
ch' sè miscel' o magma cò fang'
e chell' ke tenimm' è ò rang'
e sì nun' ò vir' scav'
tesor' rind o cor'
comm e stiv' sott e nav'
sì vuò capì napule
tecchete e chiav'rind' e man' e sì tras'
infern' e paradis'
sacr' e profan'
lott' trà abel' e cain'
chi và facenn e vot' a e sant'
e chi ancor addumand' a sibbill' sort' e destin'
cultura greco-latina ndà muin'
tra fatt' fast' e nefast'
stà gent' mist'
esalt' gest, past, cast e dinastia'
filosofia' e poesia
bast' n'idea e napule distrugg' e crea...

ODISSEA

(Polo)
n'agg vist' post' giust'
ma nisciun' comm a chist'
e n'agg conosciut' artist ca pè stà città
nun c'è bastat' agnostr' pà cuntà
pè l'ò fà c'è stà
sul' quann' vir' crir' e meravigl' e ccà
ò sole che corr' pè corridoi e terr'
allucc' e burdell' manc c'è stess' a guerr'
lazzar' e scugnizz' afor' a stì palazz'
arazz' arind
e pann' stis' e n'ata razz sò bandier' afor'
vir' e tesor rò passat'
ò sapunar' ten' a giott' e nun' ò sap'
sè l'è scurdat'
picciò mommò arap' l'uocchi
rimmell' tu specchio delle mie brame
qual'è a chiù bell' e stù reame
napoli oggi palepoli aier'
anche l'aria addor' e storia e ò piacer' miez' a stì quartier'
sì vir' e sfumatur' rò dialett'
cpisc' stà terr' cù quanta gent' ammor' a fatt'
quind me mett' e nott' cun na stilo
pitt' o profil e stù cunfett' c'affann
e dà chest' ond'ca bagn'n e spond'
se crea n'atù poem' comm' a chest' odissea...

odissea (napoletano) — La Famiglia
inserito da PanzOne

x chiudi

Login

Puoi loggarti usando Twitter oppure Facebook.
Non useremo i tuoi dati per spammare sulla tua timeline.


Twitter Facebook