13k+ testi hip hop italiani.

S'Arrespiru
Randagiu Sardu ft. Quilo

♥ 7546

[RANDAGIU]

Su scateddu è in su stabi preu de linna
Candu sa terra è sciusta in Sardigna
Su scateddu è in su stabi preu de linna
Candu sa terra è sciusta in Sardigna

Candu sua bentu estu oi nai ca Gesù Cristu è impari a mei
Su fragu e terra sciusta narada ca innoi è accanta e proi
Me in sa stua segada seu pighendu a ramoi
Ca po medasa esti u bisu a essi nasciusu innoi

In su mari in su sattu in su monti toccada a bi
Chi esti mellusu a mengianu a su notti a merì
In d'ua terra a bini no toccada a n'di tirai ma a n'di poi
Puetta su chi teisi asutta e is peisi poi sparessi in mui

Ca non scisi finz'a candu tui astessi me innoi
(Ei ei ei ei ei ei)
Puetta no scisi finza a candu tui astessi me innoi

Finza a candu tui astessi in terra sarda abini s'omi nu esti ancora arribau
A arrogai custu sattu ca in su mundu esti abarrau
Chi no pregasa po innoi no poi stessi pedronau
Ca seu fillu e genti sadra e innoi appa bolli essi interrau

(Inza')

Deusu, sesi sa terra chi ha donau sa vida a sa matt'e obia
Deusu, ses su sobi chi callentada d'ogna di mia
Deusu, su fragu e sangui s'intendidi e no d'eusu a scaresci mai

Ca dui du scisi ca ca deu du sciu ca

Troppu Sadrusu funti mottusu po da diffendi
Puetta custa genti nu esti abituada a s'arrendi
Meda babbusu de nosu funti nasciusu marrendu
E chi beisi a di fai is feriasa innoi non poi comprendi ca

Su scateddu è in su stabi preu de linna
candu sa terra è sciusta in Sardigna
Su scateddu è in su stabi preu de linna
candu sa terra è sciusta in Sardigna

Chi nu esti in su sattu Deusu abini è?
Me in sa terra sarda Deusu esti impari a mei
Chi in nu è in su sattu Deusu abini è
Me in sa terra sarda Deusu esti impari a mei


[QUILO]

intendu s'arrespiru de su bentu e de sa rocca
aiuntru finza in s'anima cumente unu chi tocca
cordas de na ghittarra chi sona chi intona musica
e tottu torra in paxi induna bosci unica


ti sesi mai frimmau e domandau cant'esti manna
sa terra aundi bivvu traballara cun sa marra
sciustu indun'arriu sezziu mei sa perda frida
cun s'ogusu serraus cun sa brezza chi mi scida

e d'ogna die chi pensu de perdi ogna momentu
e sa naturalesa su spiritu anda perdiu
e seusu prus assolusu e chene sentimentu
nu pagu de silenziu mo' mi sturu atturu mutu e allentu

unu sentidu beru liberu e deu a su centru
ndi calada liggeru che nie in gennargentu
sa vida fro' sparessi in sa cittade finta
e no t'aparra nudda chi s'arena induna manu strinta

S'Arrespiru — Randagiu Sardu ft. Quilo

Inserito da Andrea Castangia

x chiudi

Login

Puoi loggarti usando Twitter oppure Facebook.
Non useremo i tuoi dati per spammare sulla tua timeline.


Twitter Facebook